آهو نمی شوی بدین جست وخیز گوسپند

گوسپندی در حال جست و خیز ام به امید  آهوشدن ...

حالا هی بگو آهو نمی شوی بدین جست وخیز گوسپند! اما من می شوم...

عصرانه ی مخصوص این گوسپند از صبح جست و خیز کرده!

/ 2 نظر / 70 بازدید
پوریا

نوش جاان شبتون خوش??✨

سلام

[خوشمزه]